Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Thiết bị kiểm tra và Cơ sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
2D Measuring Machine Rational & DC-3000 1
Tensile Testing Machine LITUO 1
Discoloration Tester HD-2030A 1
Aging Oven Tester HD-102D 1
Cross Line Tester LITUO 1
Cap Ventilation Tester LITUO 1
Cap Duration Tester LITUO 1
Pencil Duration Tester LITUO 1
Pencil Core Lubrication Tester LITUO 1
Circle Line Tester RH-02D 6
Gửi email cho nhà cung cấp này